FRIED RICE NAZI LARB  $24        (With the choice of Beef, Chicken, Pork, Tofu or Seafood)

                                     FRIED RICE NAZI LARB  $24 

      (With the choice of Beef, Chicken, Pork, Tofu or Seafood)

                                            SPRING ROLLS

                                            SPRING ROLLS

                                        CHICKEN SATAY

                                        CHICKEN SATAY

                                              TOFU TOM KHA

                                              TOFU TOM KHA

                                    GREEN CURRY CHICKEN

                                    GREEN CURRY CHICKEN

                             CHICKEN MASSAMAN CURRY

                             CHICKEN MASSAMAN CURRY

                                             SUKI PAD

                                             SUKI PAD

                                               SIZZLER

                                               SIZZLER

                                      STIR-FRIED GINGER

                                      STIR-FRIED GINGER

                                   STIR-FRIED PONG GAREE

                                   STIR-FRIED PONG GAREE

                                            PAD BA MEE

                                            PAD BA MEE

                                            THAI SALAD

                                            THAI SALAD

cake and coffe yhok 2.jpg
red valvet.jpg
       CHEESECAKE & KAPITI BLACK DORIS PLUM ICE CREAM

       CHEESECAKE & KAPITI BLACK DORIS PLUM ICE CREAM

cake and coffe yhok 2.jpg